Kontakt

+48 15 83 11 501

Zakłady Przemysłu Owocowo-Warzywnego "DWIKOZY" S.A.

27-620 Dwikozy

ul.Nadwiślańska 1

Biuro Obsługi Klienta

+48 609 461 568

bok@dwikozy.zpow.pl

Klauzula RODO

„Dane osobowe wpisane do formularza kontaktowego będą przetwarzane przez

Zakłady Przemysłu Owocowo -Warzywnego „DWIKOZY” SA, ul. Nadwiślańska 1, 27-620 Dwikozy

w celu udzielenia odpowiedzi lub załatwienia Pana/Pani sprawy.

Jeżeli udzielenie odpowiedzi będzie wiązało się z przesłaniem informacji marketingowych, wypełnienie poszczególnych pól formularza kontaktowego oznacza zgodę na przekazanie Panu/Pani informacji o wybranych produktach lub usługach na podany adres e-mail lub numer telefonu.

Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania. Ma Pani/Pan również prawo do usunięcia danych, do ich przenoszenia oraz prawo wniesienia sprzeciwu , prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do przetworzenia zapytania. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało pozostawieniem sprawy bez odpowiedzi.”

 

ZPOW "DWIKOZY" S.A., ul. Nadwiślańska 1, 27-620 Dwikozy ujawnioną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem:
KRS 0000070045
Regon 830216714, NIP 864-10-02-474, Wysokość kapitału zakładowego 661 810,00 zł