Ogłoszenie o WZA ZPOW "DWIKOZY" S.A. z dnia 05.06.2023:

Pobierz plik

 

Ogłoszenie o WZA ZPOW "DWIKOZY" S.A. z dnia 15.07.2022:

Pobierz plik

 

Ogłoszenie o WZA z dnia 24.08.2021:

Ogłoszenie nr 5    z dnia 22.12.2020 w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektóre inne przepisy (Dz. U. z 2019 r., Poz. 1798), w sprawie dematerializacji akcji:

Ogłoszenie nr 4   z dnia 25.11.2020 w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektóre inne przepisy (Dz. U. z 2019 r., Poz. 1798), w sprawie dematerializacji akcji:

Ogłoszenie nr 3  z dnia 28.10.2020 w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektóre inne przepisy (Dz. U. z 2019 r., Poz. 1798), w sprawie dematerializacji akcji:

Ogłoszenie nr 2  z dnia 23.09.2020 w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektóre inne przepisy (Dz. U. z 2019 r., Poz. 1798), w sprawie dematerializacji akcji:

Ogłoszenie o WZA z dnia 07.09.2020:

Ogłoszenie nr 1  z dnia 03.09.2020 w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektóre inne ustawy (Dz. U. z 2019 r., Poz. 1798), w sprawie dematerializacji akcji :  

Ogłoszenie o NWZA z dnia 17.06.2020:  

ZPOW "DWIKOZY" S.A., ul. Nadwiślańska 1, 27-620 Dwikozy ujawnioną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem:
KRS 0000070045
Regon 830216714, NIP 864-10-02-474, Wysokość kapitału zakładowego 661 810,00 zł