Cydr 4,5% poj.0,75l butelka niezwrotna (opakowanie zbiorcze 6/468)

Cydr 4,5% poj.0,33l butelka niezwrotna (opakowanie zbiorcze 8/960)

Jabłecznik 11% poj.0,75l butelka niezwrotna (opakowanie zbiorcze 6/468)

Wyroby winiarskie 12% poj.0,75l butelka niezwrotna (opakowanie zbiorcze 6/468)

Wyroby winiarskie 12% poj.0,9l butelka niezwrotna (opakowanie zbiorcze 6/504)

Wyroby winiarskie 10% poj.0,9l butelka niezwrotna (opakowanie zbiorcze 6/504)

Wyroby winiarskie 12% poj.0,9l butelka PET (opakowanie zbiorcze 6/630)

Wyroby winiarskie 10% poj.0,7 l butelka zwrotna (opakowanie zbiorcze 12/384)

Wyroby winiarskie 10% poj.0,75 l butelka zwrotna (opakowanie zbiorcze 12/384)

Wyroby winiarskie 13% poj.0,7l butelka zwrotna (opakowanie zbiorcze 12/384)

Wyroby winiarskie 12% poj.0,33l butelka niezwrotna (opakowanie zbiorcze 8/960)

ZPOW "DWIKOZY" S.A., ul. Nadwiślańska 1, 27-620 Dwikozy ujawnioną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem:
KRS 0000070045
Regon 830216714, NIP 864-10-02-474, Wysokość kapitału zakładowego 661 810,00 zł