Ogłoszenia, aktualności, pliki do pobrania

!!! Oferta pracy !!!  

Tablica informacyjna

Ogłoszenie o wyborze oferenta (do zapytania poniżej)

Zapytanie ofertowe - zakup wraz z montażem maszyn i urządzeń do produkcji koncentratów owocowych

ZPOW "DWIKOZY" S.A., ul. Nadwiślańska 1, 27-620 Dwikozy ujawnioną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem:
KRS 0000070045
Regon 830216714, NIP 864-10-02-474, Wysokość kapitału zakładowego 661 810,00 zł