Ogłoszenie nr 2 z dnia 23.09.2020 w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektóre inne przepisy (Dz. U. z 2019 r., Poz. 1798):

Ogłoszenie o WZA z dnia 07.09.2020:

Ogłoszenie nr 1 z dnia 03.09.2020 w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektóre inne ustawy (Dz. U. z 2019 r., Poz. 1798) :  

Ogłoszenie o NWZA z dnia 17.06.2020: